Is Nizam-e-Intakhab Ky Tehet Nizam-e-Adl Qaim Nahi Ho Sakta