Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri Speeches

Showing Results: 613 to 648 of 2,034
Page No. 18 of 57

Namaz k Zahari awr Batani Adab

September 10, 1982 3,636

Namaz k Zahari awr Batani Adab

September 3, 1982 3,375

Namaz k Zahari awr Batani Adab

August 27, 1982 3,531

Namaz ki Farziat o Ihmiyat

June 20, 1982 4,505