MPhil / PhD Scholars awr ‘Ulama wa Muhaqqiqeen ky sath Sawal o Jawab Ki Nashist

Serial No: 3068
Speech No: Hm-196
Place: Central Secretariat of MQI, Lahore
Description:
Faisalabad Sy Ay MPhil / PhD Scholars awr ‘Ulama wa Muhaqqiqeen ky sath Sawal o Jawab Ki Nashist