Allah Pak ka Zati Naam Allah Hai Aur Hazoor Ka Zati Naam Muhammad(SAW) Hai