Scruitiny Ky Doran Article 63 Ko Haath Hi Nahi Lagaya Gya