Iman kia hy?

Serial No: 73
Speech No: Ca-7
Dated: July 4, 2003
Category: Deen-o-Mazhab